Gizlilik Politikası

​GİZLİLİK POLİTİKASİ VE KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME BELGESİ

İşbu online mağazacılık sisteminin hizmet sağlayıcısı; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 406873 sicil numarasıyla kayıtlı ve merkezi "Rönesans Biz Plaza Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No. 4 Şişli/İstanbul" adresinde bulunan veri sorumlusu Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi ("adidas") olup, veri işleyen RND Yazılım ve E-Ticaret Anonim Şirketi ("RND") aracılığıyla Adidas AG ve diğer adidas grup şirketleri (Reebok Int da bir adidas Grup üyesidir) ile RND International AG'e aktarılmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında kişisel verileriniz de dahil olmak üzere bilgi alıp bunları kendi server/sistemlerinde bu verileri işlemekte ve adidas, Adidas AG grup şirketleri ile paylaşmaktadır.

 

Adidas, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığı ve paylaşıldığı hakkındaki kaygınızın bilincindedir ve bu nedenle, güveninize saygı duyarak işimizi özenli ve hassas bir şekilde, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak yerine getireceğiz.

İşbu Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metninde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkelerimizi tanımlamaktadır. Bu internet sitesini ziyaret ederek işbu Gizlilik Politikasındaki uygulamaları kabul edersiniz.

 

İşbu Kişisel Verilerinizin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metninin İngilizce ve Türkçe versiyonları arasında bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyonu yürürlükte olacaktır.

 

Adidas veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi kanunlarda açıklandığı çerçevede ve hukuken tabi olduğu yükümlülükleri yerine getirme ve/veya gerçekleştirdiği iş süreci kapsamında; başta bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması olmak üzere veri işleyen RND Yazılım ve E-Ticaret Anonim Şirketi(RND) aracılığıyla KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuka uygunluk sebeplerine dayalı olarak; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile işleyecektir.

 

Kişisel bilgilerimizin korunmasında sorumlu kişi kimdir?

Adidas bu internet sitesi ve yürürlükteki yasalara uygun olan mobil uygulamalarımızda kişisel bilgilerinizi derleme, işleme, kullanma ve/veya saklama hususunda kişisel veri sorumlusudur. Adidas söz konusu kişisel verileri veri işleyen sıfatını haiz olan RND’nin server'larında tutmaktadır.

 

Hangi kişisel verileriniz / hangi süreç içerisinde / ne amaçla alınır?

- Üyelik oluşturma süreci kapsamında; (i) Sipariş gönderimi sırasında kullanıcıya ulaşmak. Fatura kesebilmek adına toplanan bilgi amacıyla isim ve soyisim; (ii) Cinsiyet özelinde kampanya ya da ürün tanıtımı yapmak amacıyla cinsiyet;

 

- Sipariş verme adımı süreci kapsamında; (i) Sipariş gönderimi sırasında kullanıcıya ulaşmak. Fatura kesebilmek adına toplanan bilgi amacıyla isim ve soyisim; (ii) Sipariş verilen kartın hangi bankata ait olduğunu görebilmek. Alınan hatalar ve ödemeleri kontrol edebilmek amacıyla Bin no İlk 6 Hane;

 

- Sipariş ve üyelik sayfası adımlarında; (i) Siparişler için teslimat ve faturanın kesileceği adres bilgileri amacıyla Adres; (ii) Faturaya eklenmek üzere toplanıyor amacıyla T.C. kimlik numarası; (iii) İletişime geçebilmek ve (Kampanya, Lansman, Sipariş bilgisi) sistemdeki kullanıcıları tekilleştirmek amacıyla mail; (iv) İletişime geçebilmek. (Kampanya, Lansman, Sipariş bilgisi) amacıyla Telefon numarası;

 

- Üyelik oluşturduktan sonra üyelik sayfasında Doğum tarihine özel kampanya kupon tanıtım amaçlı Doğum Tarihi;

 

- Oluşabilecek sorunlara karşı bir önlem olarak Son Giriş Ip ve Siteye kayıt olduğu IP;

 

- Kullanıcının sepetindeki ve favorilerindeki ürünler

Bilgilerin ifşa edilmesi/aktarılması

Reebok websitesi kullanımınız kapsamında veri işleyen sıfatıyla iş ortağımız RND Yazılım ve E- Ticaret A.Ş tarafından işlenen verileriniz adidas/Reebok sunucularının veya veri tabanı depolama tesislerinin bulunduğu, yurt dışında mukim olan diğer adidas ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya veri işlemcileri şirketlerine (bunlarla sınırlı olmamak üzere bulundukları ülkeler ile birlikte: Turkcell - Türkiye/Kocaeli, Amazon - Frankfurt/Almanya, Emarsys - Avusturya, Simple - Amsterdam/Hollanda , Criteo - Paris/Fransa, Acoustic – Almanya ve diğer Avrupa Birliği üye ülkeleri) teknik ve depolama maksadı ile açık rızanız doğrultusunda aktarılacaktır.

 

Bu doğrultuda yurt içinde (i) Logo firmasına RND muhasebe programı doğrultusunda sipariş IDsi, siparişindeki ürünler, sipariş tutarı, fatura bilgisi, müşteri adı soyadı, adresi verileri; (ii) Evira firmasına RND WMS doğrultusunda sipariş IDsi, siparişindeki ürünler, sipariş tutarı, fatura bilgisi, müşteri adı soyadı, adresi verileri; (iii) BTI firmasına e-Arşiv fatura şirketi olması nedeniyle sipariş IDsi, siparişindeki ürünler, sipariş tutarı, fatura bilgisi, müşteri adı soyadı, adresi verileri; (iv) Turkcell - Türkiye/Kocaeli firmasına veri tabanı depolama tesisleri kapsamında üçüncü taraf hizmet sağlayıcı olması sebebiyle kişisel verileriniz; ve yurt dışında (i) Emarsys & Acoustic firmalarına e-mail marketing toolu nedeniyle mail, ad-soyad, gezdiği ürünler, önerilen ürünler, kullanıcının açtığı, tıkladığı ve satın alım yaptığı mail değerleri verileri; (ii) Simple firmasına site içi kişiselleştirme firması olması nedeniyle müşterinin site içindeki tüm hareketlerine ilişkin verileri; ve (iii) Criteo firmasına web sitesini daha önce ziyaret etmiş tüketicilere kişiselleştirilmiş çevrimiçi görüntülü reklamlar sunmak maksadıyla e-mail (hashed), cihaz tipi (tablet/mobil/desktop), kullanıcının gezdiği ürünler, sepetteki ürünlerin ID-Price-Quantity bilgileri, özet sayfasında Transaction ID Sipariş verilen ürünlerin ID-Price-Quantity bilgileri; (v) Amazon - Frankfurt/Almanya firmasına veri tabanı depolama tesisleri kapsamında üçüncü taraf hizmet sağlayıcı olması sebebiyle kişisel verileriniz aktarılacaktır.

 

Haklarınız

Kanun'un 11. Maddesi uyarınca Adidas’a başvurarak kendinizle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) Kanun'un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

İnternet sitesi veya diğer kanallar aracılığıyla Adidas ile paylaştığınız kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme faaliyetlerine uygun olarak işlenecektir. Sizden istenen bilgiler vermeyi reddederseniz, çeşitli müşteri avantajlarına sahip olamayabilirsiniz. Bazı durumlarda, yalnızca gereken bilgileri bizimle paylaşan müşterilerimiz ürün sipariş edebilirler, bazı hizmetleri kullanabilir ve diğer durumlarda internet sitemizdeki ve (mobil) uygulamalarımızdaki faaliyetlerden ve tekliflerden faydalanabilirler. Bu durumlar, üye olmadan veya faturalama veya teslimat için gereken bilgiler dışında herhangi bir fazladan bilgi vermeden gerçekleştirilen normal satın alma işlemlerine dahil değildir. Şeffaflık ve adil oyun bizim için ayrı bir önem taşıdığından, kişisel bilgilerinizi denetim altında tutmanıza yardımcı olmak için, kesin şartlara bağlı olarak size çeşitli seçenekler sunuyoruz. Bu seçeneklere, bilgilerinizi çevrimiçi gösterme ve düzenleme olanağı dahil edilebilir. Ayrıca hizmetlerden çıkmak veya kullanıcı hesaplarını silmek veya elde tutulan veriler hakkında bilgi almak da mümkün olabilir.

 

Bilgi güvenliği ve veri bütünlüğü

Kişisel verilerin yanlışlıkla veya yasa dışı bir şekilde imha edilmesi, kaybolması, değiştirilmesi, yetkisiz kullanım, ifşa veya erişime karşı özellikle de işlemin bir ağ üzerinden veri aktarımını içerdiği ve diğer tüm yasadışı işleme biçimlerine ve kötüye kullanımlara karşı özellikle de işlemin bir ağ üzerinden veri aktarımını içerdiği ve diğer tüm yasadışı işleme biçimlerine ve kötüye kullanımlara karşı korunması için gerekli olan teknik ve organizasyonel önlemleri alıyoruz.

 

İletişim bilgileri

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi veya Gizlilik Politikamız hakkında herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olursa lütfen bize ulaşın. Detaylı iletişim bilgileri:

Adidas Spor Malzemeleri Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi

Mersis No: 0008015373700239

Elektronik Tebligat Adresi: 25989-19926-26475

Adres: "Rönesans Biz Plaza Mecidiyeköy Mah. Oğuz Sok. No. 4 Şişli/İstanbul"

Gizlilik hakkınızı kullanmak için lütfen bize bu adresten ulaşın: DataProtection@adidas-Group.com

Veya Müşteri Hizmetleri'ne 08505026141'i arayarak ulaşabilirsiniz.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Adidas, Veri Korumanın temel ilkelerine bağlı kalmayı taahhüt eder ve işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnini tabiatı gereği bağlayıcı olarak değerlendirir. Bu yüzden; hatalardan arınmış olduğundan, internet sitemizde açıkça görüldüğünden, gerekli tüm bilgileri içerdiğinden, eksiksiz olarak uygulandığından ve Veri Koruma ilkelerine uygun olduğundan emin olmak için Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metnini düzenli olarak gözden geçiririz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni, internet ile alakalı yeni gelişmelerle birlikte fırsatlara ayak uydurmak ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak kalması açısından bazı durumlarda değiştirilebilir. Açık bir izniniz olmadan işbu Kişisel Verilerin Toplanmasına Dair Aydınlatma Metnine uygun olarak verilmiş haklarınızı kısıtlamayacağız. Aydınlatma Metnimizde yapılan önemli değişiklikler, Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metninin güncellenmiş bir sürümü ile birlikte internet sitemizde yayınlanacaktır.