FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ
FLO MAĞAZACILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi (“FLO” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.flo.com.tr, www.instreet.com.tr, www.ninewest.com.tr, www.lumberjack.com.tr, www.butigo.com.tr, www.reebok.com.tr, (“İnternet Siteleri”) internet sitelerini ziyaret edenlerin (“İlgili Kişi”) gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.


FLO olarak, İnternet Siteleri, uygulamalarımız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIFler vb. birtakım teknolojilerden (hep birlikte “Çerez(ler)” olarak anılacaktır.) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir. İşbu İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Platformların kullanımı esnasında kullanılmakta olan Çerez ve kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermek hedeflenmektedir. İşbu metinde Platform’da hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.


Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Platform üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız Kanun kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.


Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, Platform’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Söz konusu çerezler kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin yerine getirilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız


Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, Platform ziyaret ve trafiğini takip ve analiz etmemizi ve bu analiz amacıyla istatistiki ölçüm yapmamızı sağlar. Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve Platform’un trafiğini optimize edebiliriz.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve genel - istatistiksel bilgi elde edebilmek gibi kullanıcıların mahremiyetine önemli ölçüde etki etmeyecek amaçlarla kullanılan ve istatistiksel ölçüm araçları olan birinci taraf analitik çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin ve üçüncü taraf analitik çerezlerinin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında, söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayanmaktayız


İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, Platform üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair kişiselleştirme ve tercihlerinizin hatırlanması için kullanılan çerezlerdir. Platform üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep ettiğiniz hallerde yaptığınız tercihleri kaydetmek ve böylece internet sitesini sizin için özelleştirmemiz amacıyla çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.


İlgili bilgi toplumu hizmetini açıkça talep etmediğiniz hallerde söz konusu olan çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında, söz konusu olması halinde, açık rızanıza dayanmaktayız.


Hedefleme ve Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Hedefleme ve kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.


Aşağıda Platform’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Platform’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz Platform tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz Platform haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler
Çerez AdıSağlayıcıKullanım amacıKullanım Süresi
basket_hashFLOAlışveriş Sepeti Kullanım 30 Gün
cart_hashFLOAlışveriş Sepeti Kullanım 30 Gün
cart_hashFLOAlışveriş Sepeti Kullanım30 Gün
cart-countFLOAlışveriş Sepeti Kullanım 30 Gün
total-cart-amountFLOAlışveriş Sepeti Kullanım Oturum Sonu
failures_numFLOForm deneme sayıcı30 gün
_lbFLOHizmet alınan sunucu kimliği5 Yıl
_tokenFLOKullanıcı tanımlama1 Saat
access_tokenFLOKullanıcı tanımlama30 Gün
customer_idFLOKullanıcı tanımlama30 Gün
full_nameFLOKullanıcı tanımlama 30 Gün
get_user_idFLOKullanıcı tanımlama Oturum sonu
is_logged_inFLOKullanıcı tanımlama 1 Saat
unique_session_idFLOKullanıcıya ait session ID değeri Oturum Sonu
shipping-methodFLOMüşterinin varsayılan kargo seçeneği 30 Gün
order_pdf_ xxxxFLOOTP Doğrulaması30 Gün
otp_keyFLOOTP Doğrulaması 10 dk
policyFLO Ön yüz tercihleri >30 Gün
hash_password_redirectFLOŞifre yenileme Süreci1 Gün

Performans ve Analitik Çerezleri
Çerez AdıSağlayıcıKullanım amacı Kullanım Süresi
_gaGoogle Inc. Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için2 Yıl
_ga_5WB3FCGSW1 Google Inc. Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için2 Yıl
_gcl_auGoogle Inc. Hizmet alınan sunucu kimliği 1 Yıl
lastclick Google Inc.Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için 30 gün
LastClick7Days Google Inc.Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için 30 gün
LastSourceMedium30Days Google Inc.Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için 30 gün
LastSourceMedium7DaysGoogle Inc. Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için 30 gün
_gid Google Inc.Analytics cihaz bilgisi – Google Tag Manager sisteminde yer alan uygulamaların kullanması için 1 gün

İşlevsellik Çerezleri
Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
social_id FLO (Social) Login 30 Gün
cf_post_time FLO Form zaman aşımı kontrolü 10 dk
na_post_time FLO Form zaman aşımı kontrolü 10 dk
rf_post_time FLO Form zaman aşımı kontrolü 10 dk
tf_post_time FLO Form zaman aşımı kontrolü 10 dk
tia_post_time FLO Form zaman aşımı kontrolü 10 dk
current-currency FLO Müşteri/misafir sepet para birimi tercihi 30 Gün
isDefaultShipping FLO Müşterinin anlık kargo seçeneği 30 gün
wishlist FLO Müşterinin ilgilendiği ürün bilgisi 30 Gün
waitingTime FLO Müşterinin site içerisindeki bekleme süresi 30 Gün
activeTab FLO Ön yüz tercihleri Oturum sonu
gorunum FLO Ön yüz tercihleri 30 Gün
guest FLO Ön yüz tercihleri 30 Gün
nps-control FLO Ön yüz tercihleri 30 Gün
order-confirm-count FLO Ön yüz tercihleri 30 Gün
social_source FLO Social Login 30 Gün

Hedefleme Çerezleri
Çerez AdıSağlayıcı Kullanım amacı Kullanım Süresi
v_order FLO OTP Doğrulaması 30 Gün
v_order_id FLO OTP Doğrulaması 30 Gün
v_phone FLO OTP Doğrulaması 1 Saat
v_random FLO OTP Doğrulaması 1 Saat
v_selection_char FLO OTP Doğrulaması 1 Saat
OMB_New Related Digital Kullanıcının yeni ziyaretçi olup olmadığının kontrolü ve kaydı için Oturum Sonu
VL_LastPVTimeForTD Related Digital Kullanıcının toplam ziyaret süresini hesaplamak amacıyla son görüntüleme zamanını saklamak için Oturum Sonu
VL_LastVisitResumes Related Digital Ziyaretin sona erme zamanını saklamak için Oturum Sonu
VL_PVCountInVisit Related Digital Kullanıcının oturumda görüntülediği sayfa sayısını saklamak için Oturum Sonu
VL_VisitStartTime Related Digital Kullanıcının websitesini ziyaretinin başladığı zamanı, oturum bazlı olarak saklamak için Oturum Sonu
VLTB_VisitC Related Digital Banner'ın ziyaret bazlı gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için Oturum Sonu
VLTVisitC Related Digital Ziyaret bazlı, popup, bildirim kutusu gibi RMC Target aksiyonlarının gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için Oturum Sonu
ExVID Related Digital Kullanıcıya ait unique id 720 gün
OfferMiner_ID Related Digital Kullanıcıya ait unique id 720 gün
OM_cmedium Related Digital Kullanılan kampanyanın aracını kaydetmek için 720 gün
OM_cname Related Digital Kullanılan kampanyanın adını kaydetmek için 720 gün
OM_csource Related Digital Kullanılan kampanyanın kaynağını kaydetmek için 720 gün
OM_INW Related Digital Kullanıcının yeni ziyaretçi olup olmadığını kontrol edip kaydetmek için 720 gün
OMB_New Related Digital Kullanıcının yeni ziyaretçi olup olmadığını kontrol edip kaydetmek için Oturum Sonu
OM_lpp Related Digital Kullanıcının son satın aldığı ürünleri saklamak için 720 gün
OM_lpvs Related Digital Kullanıcının baktığı son on ürünü saklamak için 720 gün
OM_OSB Related Digital Kullanıcının site üzerinde tıkladığı bannerları kaydetmek için 720 gün
OM_OSS Related Digital Kullanıcının site üzerinde gerçekleştirdiği aramalarda kullandığı anahtar kelimeleri kaydetmek için 720 gün
OM_pv Related Digital Kullanıcının baktığı son ürünü saklamak için 720 gün
OM_q Related Digital Organik aramalardan gelen arama anahtar kelimelerini kaydetmek için 720 gün
OM_r Related Digital Kullanıcının site içerisinde son görüntülediği sayfaya hangi sayfadan yönlendirildiğini tutmak için 720 gün
OM_sys_AppID Related Digital Push uygulaması isminin belirlenmesi için 720 gün
OM_sys_TokenID Related Digital Telefona ve uygulamaya özel üretilen unique id 720 gün
VL_FirstReferrer Related Digital Kullanıcının websitesine yönlendiği bağlantıya ait domain bilgisini saklamak için 30 gün
VL_FirstVisitTime Related Digital Kullanıcının websitesini ilk ziyaret ettiği tarihi saklamak için 720 gün
VL_LastPageViewTime Related Digital Kullanıcının son sayfa görüntüleme zamanını saklamak için 720 gün
VL_LastPVTimeForTD Related Digital Kullanıcının toplam ziyaret süresini hesaplamak amacıyla son görüntüleme zamanını saklamak için Oturum Sonu
VL_LastVisitResumes Related Digital Ziyaretin sona erme zamanını saklamak için 720 gün
VL_LastVisitTime Last Related Digital Kullanıcının websitesini en son ziyaret ettiği tarihi saklamak için 720 gün
VL_PreviousVisitTime Related Digital Kullanıcının bir önceki ziyaret zamanını tutmak için 720 gün
VL_PVCountInVisit Related Digital Ziyaretçi kullanıcının oturumda görüntülediği sayfa sayısını saklamak için Oturum Sonu
VL_TotalDuration Related Digital Kullanıcının websitesinde geçirdiği toplam süreyi saklamak için 720 gün
VL_TotalPV Related Digital Kullanıcının websitesinde ziyaret ettiği toplam sayfa sayısını saklamak için 720 gün
VL_TotalVisit Related Digital Kullanıcının toplam ziyaret sayısını saklamak için 720 gün
VL_VisitStartTime Related Digital Kullanıcının websitesini ziyaretinin başladığı zamanı, oturum bazlı olarak saklamak için Oturum Sonu
VLT_CDB Targeting Related Digital Ürün önerileri gösterilmesi için 720 gün
VLTB_ABTestC Related Digital A/B testi için yazılan hedefleme aracı 720 gün
VLTB_ABTestWC Related Digital A/B testi için yazılan hedefleme aracı 720 gün
VLTB_VisitC Related Digital Banner'ın ziyaret bazlı gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için Oturum Sonu
VLTB_VisitorC Related Digital Banner'ın ziyaret bazlı gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için 720 gün
VLTVisitC Related Digital Ziyaret bazında, popup, bildirim kutusu gibi RMC Target aksiyonlarının gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için Oturum Sonu
VLTVisitorC Related Digital Ziyaret bazında, popup, bildirim kutusu gibi RMC Target aksiyonlarının gösterileceği veya gösterilmeyeceği durumu tutmak için 720 gün
Pw-abc Prime Solutions Kişiselleştirilmiş öneriler gösterilmek için 30 Gün

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Platformu ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir. Açık rızanızı vermeniz halinde çerez verileriniz

 • Google Inc. tarafından sağlanan analitik çerezlerinin kullanım kapsamında Platform ziyaret ve trafiğinin takip ve analiz edilmesi ve bu analiz amacıyla istatistiki ölçüm yapılması amaçlarıyla yurt dışına mukim Google Inc.’e,
 • Sizlere Platform’da veya Platform haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapılması amacıyla yurt dışında mukim Prime Solutions’a açık rızanıza istinaden aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Platformu ziyaretiniz veya uygulamalarımızı kullanımınız kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla elde edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.flo.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.instreet.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.ninewest.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.lumberjack.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.butigo.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, www.reebok.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi, adresinden ulaşabileceğiniz Flo Mağazacılık ve Pazarlama Anonim Şirketi İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebiniz, Şirketimiz tarafından talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Platform’da kullanılan çerezlere dair tercihlerinizi ne şekilde yönetebileceğinize ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkânlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.
 • Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform’a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini https://adssettings.google.com/anonymous?hl=tr adresinden yönetebilirsiniz.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler https://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz adresi üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.
Adobe Analyticshttp://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOLhttps://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwordshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analyticshttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Aydınlatma Metni, 11.04.2023 tarihinde güncellenmiştir.